CSNT5359
CSNT5359
family
family
suuup.
suuup.
sup.
sup.
CSNT9781
CSNT9781
CSNT9779
CSNT9779
CSNT9756
CSNT9756
DLX3
DLX3
CSNT9769
CSNT9769
CSNT9765
CSNT9765
CSNT9761
CSNT9761
CSNT9751
CSNT9751
CSNT9745
CSNT9745
CSNT9741
CSNT9741
CSNT9741
CSNT9741
CSNT9740
CSNT9740
CSNT5353
CSNT5353
CSNT1345
CSNT1345
CSNT0861
CSNT0861
CSNT9770
CSNT9770
CSNT0927
CSNT0927
CSNT0913
CSNT0913
CSNT0907
CSNT0907
CSNT0906
CSNT0906
CSNT5359
family
suuup.
sup.
CSNT9781
CSNT9779
CSNT9756
DLX3
CSNT9769
CSNT9765
CSNT9761
CSNT9751
CSNT9745
CSNT9741
CSNT9741
CSNT9740
CSNT5353
CSNT1345
CSNT0861
CSNT9770
CSNT0927
CSNT0913
CSNT0907
CSNT0906
Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố biển Nha Trang - một trong những vịnh đẹp nhất trên thế giới. Đây là vị trí hoàn hảo để mua sắm, giải trí, ăn tối và đi dạo dọc theo bãi biển. Đi bộ 1 phút đi bộ đến bãi biển và Sailing Club, 3 phút đến nhà hàng Louisiana Brewhouse, Quảng trường Hai Tháng Tư và chợ đêm.
Login Form
Register Form